Paslaugos

Socialinės išmokos

SVB Vaiko išmokos
Sveikatos draudimo kompensacija
Nuomos kompensacija
WIA (Invalidumo) išmokos
WW Bedarbio išmokos

Socialinio būsto gavimo dokumntų ir aplikacijos atlikimas

Deklaracijų atlikimas

Šiuo metu galima deklaruoti 2022-2018 metus. 2023 Metų deklaraciją bus galima teikti nuo Kovo 1 dienos, 2024 metų.

Teisinė pagalba

Administracinės teisės bylos, administruojame bylas su darbdaviais ir ne tik.
Administruojame žalos atlyginimo bylas.

Kitos paslaugos:

Gautų laiškų vertimas.
Nuomos, darbo kontraktų vertimas ir įvertinimas.
Patikėkite savo problemas mums